DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Gajkiewicz

nauczyciel dyplomowany

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Aneta Miś

nauczyciel dyplomowany

mgr Jadwiga Bator

nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Buchacz

nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Pudełko

nauczyciel kontraktowy 

mgr Sylwia Mikolasek

nauczyciel mianowany

mgr Lidia Bloch

nauczyciel dyplomowany

mgr Daria Nockowicz

nauczyciel dyplomowany

lic. Iwona Budzińska

nauczyciel kontraktowy

mgr Magdalena Bezdzietny 

nauczyciel kontraktowy 

 

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Filipek

nauczyciel kontraktowy

 

 

 

 

 

 

mgr Joanna Kaleta

nauczyciel kontraktowy

 

Irena Pawińska

pomoc wychowawcy

 

 Anna Roter 

pomoc wychowawcy